Útgarðr

Útgarðar (1984) – tranh của Alan Lee

Útgarðar (1984) – tranh của Alan Lee

Útgarðr (số nhiều: Útgarðar; ngoại viên, ngoại vực) nằm tại Jötunheimr, là vùng đất/thành trì của người khổng lồ. Útgarðr chỉ được nhắc đến trong Gylfaginning thuộc tập Prose Edda, khi Snorri Sturluson kể về lần ÞórrLoki tới thăm Útgarða-Loki – người khổng lồ cai trị Útgarðr.

Þórr tiến vào Útgarðr – khuyết danh

Þórr tiến vào Útgarðr – khuyết danh