Home

Åsgårdsreien (1872) – tranh của Peter Nicolai Arbo

Åsgårdsreien (1872) – tranh của Peter Nicolai Arbo

Thần thoại Bắc Âu (Norse Mythology) là thần thoại của các dân tộc vùng Scandivania cổ xưa (bao gồm Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch và Iceland). Các tộc người và ngôn ngữ vùng Scandinavia là một phần trong các tộc người và ngôn ngữ German.

Tất cả những thông tin và hình ảnh sử dụng trong website này được thu thập và khảo cứu từ nhiều nguồn khác nhau, và chỉ được dùng với mục đích tham khảo. Người lập site giữ bản quyền với mọi thông tin tiếng Việt được ghi trên site, nhưng không giữ bản quyền với hình ảnh được sử dụng để minh họa trong đây. Nếu có trích dẫn nội dung site đến post ở nơi khác, xin vui lòng ghi rõ nguồn: http://thanthoaibacau.info. Cảm ơn đã ghé thăm!