Vafþrúðnir

Vafþrúðnir là người khôn ngoan nhất trong loài khổng lồ, theo bài thơ Vafþrúðnismál (“Lời nói của Vafþrúðnir”) trong tập Poetic Edda. Người ta tin rằng Vafþrúðnir có được kho kiến thức đồ sộ như vậy nhờ hỏi những người đã khuất.

Ngoài việc là cha của người khổng lồ Imr, không có gì nhiều được biết về Vafþrúðnir. Vafþrúðnir không được nhắc đến trong bất cứ bài thơ nào.

Vafþrúðnir bị kéo vào một trò chơi hỏi đáp với Óðinn. Tuy thế, Óðinn cải trang thành một người lang thang với cái tên là Gagnráðr, tìm kiếm sự thông thái của Vafþrúðnir. Vafþrúðnir chấp nhận lời thách thức của Gagnráðr và chỉ đến cuối bài thơ mới nhận ra đó là Óðinn, khi Vafþrúðnir không thể trả lời được câu hỏi cuối cùng: Óðinn hỏi Vafþrúðnir rằng thần đã thì thầm điều gì với con trai Baldr của mình trước khi nhóm giàn thiêu xác.