Mímir

Các tên khác: Mimir, Mimír. Mímir trong tiếng Bắc Âu cổ có nghĩa là “người ghi nhớ”, “người thông tuệ”.

Vị thần khôn ngoan nhất trong số các Æsir. Trong thời kì hoà bình giữa hai nhóm thần – ÆsirVanir, hai bên trao đổi con tin. Nhóm thần Æsir nhận được NjörðrFreyr, trong khi nhóm thần Vanir nhận được MímirHœnir. Khi các thần Vanir phát hiện ra rằng Hœnir chỉ có vẻ thông thái vì thường bí mật nhận được lời khuyên từ Mímir, họ đã tức giận cắt đầu Mímir và gửi trả về cho các thần Æsir. Cái đầu được bảo quản, và Óðinn thường sử dụng nó để nhận sự khôn ngoan.

Về việc Óðinn có được sự thông tuệ còn có một câu chuyện khác. Dưới một trong ba rễ cây YggdrasilJötunheimr có một cái giếng tên là Mímisbrunnr (giếng Mímir) do người khổng lồ Mímir canh giữ. Mímir đứng ngâm nửa người trong nước, còn trên vai đỡ cả dãy núi Kölen/Kjølen. Mímir uống nước từ giếng đó để có được kiến thức. Người ta nói rằng Mímir đã đứng đấy kể từ ngày tạo lập thế giới, và nhiều thiên niên kỉ trôi qua Mímir cũng trở thành núi luôn. Để được uống nước từ giếng và có được trí tuệ, Óðinn phải hi sinh một con mắt của mình. Tên của Mímir còn xuất hiện trong tên của cây Mímameiðr (tức cây Yggdrasil, được nhắc đến trong bài thơ Fjölsvinnsmál trong tập Poetic Edda) và rừng Hoddmímis holt.