Borr

Vị thần nguyên thuỷ. Borr (Burr) là con trai của thần khổng lồ Búri. Borr có lẽ có vai trò là một vị thần hơn là một người khổng lồ. Borr chỉ được nhắc đến trong phần Gylfaginning thuộc tập Prose Edda, trong đó Borr kết hôn với Bestla – một người khổng lồ băng giá (con gái của Bölþorn), và trở thành cha của ba vị thần Æsir: Óðinn, Vili (Hœnir).