Lofn

Lofn (“sự cho phép”) là nữ thần của sự liên kết giữa đàn ông và phụ nữ. Nàng còn được cho là nữ thần của tình yêu bị ngăn cấm, và là người khuyến khích những cuộc hôn nhân bị cấm đoán.