Sága

Người ta không biết được gì nhiều về Sága, ngoại trừ việc nàng ở trong một lâu đài lớn tên là Sökkvabekkr. Có thể nàng là nữ thần tiên tri. Trong Poetic Edda, Sága được nhắc đến một lần:

Sökkvabekk called is the fourth, which cool waters

ripple round about;

there Odin and Saga all their days drink,

glad from golden cups.

– Grímnismál

Đó là tất cả những gì nói về Sága trong các nguồn tư liệu thần thoại Bắc Âu. Hollander đã chỉ ra rằng Sága có thể được đồng nhất với Frigg vì người ta nói rằng Sága uống với Óðinn (chồng của Frigg) “suốt cả ngày”, Fensalir (“Cung điện đại dương”), lâu đài của Frigg có thể so sánh với Sökkvabekkr (“Lâu đài ở vùng trũng”).

Một số người gọi Sága là nữ thần của lịch sử và thơ ca, có thể vì cái tên Sága có liên hệ với từ để chỉ lịch sử, và cũng quy cho Sága là con gái của Óðinn, nhưng không có cơ sở rõ ràng nào cho chuyện này.