Fjalar và Galar

Fjalar và Galar – khuyết danh

Fjalar và Galar – khuyết danh

Fjalar và Galar là hai anh em người lùn đã giết vị thần Vanir Kvasir. Chúng làm ra món rượu mật ong thi ca bằng cách trộn mật ong với máu của Kvasir, rồi đựng trong hai cái hũ là Boðn và Són, với một cái bình là Óðrerir.

Fjalar và Galar vô tình làm người khổng lồ Gilling chết đuối khi thuyền của chúng bị lật úp, nhưng khi vợ của Gilling la hét nhiều quá làm chúng khó chịu, hai người lùn giết luôn cả bà ta. Người khổng lồ Suttungr thề sẽ giết lũ người lùn đã giết cha mẹ mình. Fjalar và Galar chuộc mạng sống cho mình bằng cách đưa món rượu mật ong thi ca cho Suttungr làm vật đền bù.