Syn

Syn là nữ thần của những cánh cửa dẫn vào lâu đài. Nàng phải ngăn chặn những kẻ đột nhập không quấy rối cuộc hội họp, bằng cách đóng chặt những cánh cửa; và vì thế nàng là nữ thần của sự từ chối.