Hlín

Hlín (“người bảo vệ”) là nữ thần hoặc người hầu cận của Frigg. Nhiệm vụ của nàng là giải cứu bất cứ ai mà Frigg muốn cứu. Nàng cũng là nữ thần của sự trú ẩn. Người ta còn gọi đến nàng như một nữ thần của sự an ủi, người sẽ “lau đi giọt nước mắt của người than khóc”. Nhiều nguồn tài liệu cho rằng Hlín chỉ là một tên khác của Frigg.