Hermóðr

Người đưa tin của các vị thần. Hermóðr (còn được gọi là Hermóðr Gan Dạ; cái tên Hermóðr có nghĩa là “tinh thần chiến tranh”) là con trai của Óðinn với Frigg, và là anh em trai của các thần BaldrHöðr. Hermóðr mang theo cây gậy thần Gambanteinn.

Trong Gylfaginning, khi vị thần mù Höðr giết chết Baldr, Frigg tìm kiếm một người đủ gan dạ để xuống thế giới của người chết gặp Hel, xin cho Baldr trở về. Chỉ có Hermóðr dám nhận nhiệm vụ. Thần trèo lên con ngựa Sleipnir của Óðinn và đi xuống Helheim. Khi đến nơi, Hermóðr xin Hel cho Baldr trở lại sống giữa các vị thần. Hel đồng ý nếu tất cả mọi sinh vật đều nhỏ nước mắt vì Baldr, để chứng minh rằng Baldr là vị thần được yêu quí nhất.

Hermóðr đã thất bại khi một mụ khổng lồ (thực chất là Loki cải trang) từ chối không khóc vì Baldr. Baldr ở lại vùng đất của Hel cho đến tận sau Ragnarök.

Trong bài thơ Hákonarmál, Hermóðr xuất hiện cùng Bragi tại Valhalla để đón tiếp Hákon Tốt Bụng.

Hermóðr có lẽ cũng sống sót qua Ragnarök.