Vör

Vör (“thuộc về chúng ta”) là nữ thần của sự khôn ngoan hoặc trí tuệ, cũng như của sự toàn tri, nên không ai có thể giấu được nàng điều gì. Về hôn nhân, Vör còn là nữ thần của sự chung thuỷ giữa vợ chồng.