Mótsognir và Durinn

Mótsognir (“người la hét điên cuồng”) và Durinn (“buồn ngủ”) là hai người lùn đầu tiên được Óðinn cùng hai em trai là Vili tạo ra. Khởi đầu cả hai là những con giòi trên cơ thể của người khổng lồ Ymir, sau đó được các vị thần ban cho hình dạng và trí khôn như của loài người. Mótsognir và Durinn đã trở thành tổ tiên của loài người lùn. Mótsognir sống ở Niðavellir (“những cánh đồng tăm tối”).

Bài thơ Völuspá (trong tập Poetic Edda), và Gylfaginning trong tập Prose Edda, nói rằng chúng được tạo ra từ máu và xương của Bláinn (Bláinn có lẽ là một tên khác của Ymir). Sau đó là loài người lùn sống trên đất, rồi nhà tiên tri tiếp tục liệt kê tên một số người lùn. Còn có một nhóm người lùn khác được biết đến dưới cái tên loài người lùn sống trên đá.