Suttungr

Thuộc loài khổng lồ băng giá. Suttungr là con trai của người khổng lồ Gilling, là anh trai của Baugi, cha của Gunnlöð và ông ngoại của thần Bragi. Khi hai tên người lùn Fjalar và Galar giết chết cha mẹ mình, Suttungr doạ sẽ giết lũ người lùn để trả thù. Suttungr chỉ dịu đi khi chúng bồi thường bằng món rượu mật ong thi ca.

Suttungr giao cho con gái mình – Gunnlöð, canh gác món rượu quý giá trong hang Hnitbjorg trên núi, nhưng Gunnlöð đã phản bội cha mình khi Óðinn (lúc này đội lốt khổng lồ, lấy tên là Bölverkr) ngủ với nàng trong ba đêm. Sau ba ngày, Óðinn đã uống sạch chỗ rượu trước khi bỏ trốn về Ásgarðr. Suttungr có khả năng biến mình thành chim đại bàng, đã bay đuổi theo Óðinn. Tuy thế, Suttungr không thể bắt được Óðinn, cũng như chẳng thể lấy lại số rượu. Khi Óðinn bay trên trời có làm rớt một ít rượu mật ong rơi xuống trần gian, nhờ vậy con người có thể trở thành nhà thơ.