Níðhöggr

Níðhöggr là một con rắn khổng lồ sống gần Hvergelmir – một trong ba giếng thiêng. Níðhöggr thường xuyên gặm một trong những rễ của Yggdrasil – cây chống đỡ thế giới. Có thể Níðhöggr bị giam dưới rễ cây vươn tới Nilfheimr này. Thần thoại kể rằng người duy nhất có thể kiểm soát Níðhöggr là nữ thần Hel.

Níðhöggr bất hòa với một con chim đại bàng đậu trên ngọn cây Yggdrasil, vậy nên con sóc Ratatöskr thường xuyên chạy lên chạy xuống giữa ngọn cây và rễ cây để truyền đạt những lời hằn học cả hai dành cho nhau. Một trong những dấu hiệu về Ragnarök sắp đến sẽ là khi Níðhöggr cuối cùng cũng gặm đứt được một trong những cái rễ của cây Yggdrasil.

Níðhöggr là một trong số ít tạo vật sống sót qua Ragnarök. Sau Ragnarök, Níðhöggr sẽ bay đi và không còn bao giờ quay trở lại.

Trong bài thơ Völuspá (thuộc tập Poetic Edda), Níðhöggr là một con rồng có cánh. Nó bay qua cánh đồng, mang theo những xác chết. Con bò sát khổng lồ này thích ăn những xác người chết.