Vár

Vár là nữ thần của sự thoả thuận, cũng như việc đáp lại những lời cầu nguyện hay lời thề riêng tư. Vár còn là một trong những nữ thần chính về những lời hứa hẹn trong hôn nhân. Nàng lắng nghe lời thề và hứa hẹn mà người chồng và người vợ hứa với nhau (những lời hứa hẹn ấy được gọi là varar). Nàng sẽ trả thù những người phá vỡ lời thề.