Sumarr và Vetr

Sumarr và Vetr là hai hình tượng được nhân cách hóa của mùa hè và mùa đông trong thần thoại Bắc Âu. Sumarr và Vetr xuất hiện trong bài thơ Vafþrúðnismál thuộc tập Poetic Edda và trong Gylfaginning thuộc tập Prose Edda.

Theo Edda, Sumarr là con của Svásuðr (Người Hiền Dịu), còn Vetr là con của Vindsvalr hoặc Vindljóni (Gió Lạnh), và cả hai sẽ tồn tại cho tới khi “các vị thần đi đến diệt vong”.