Rune là gì?

Rune là một hệ thống chữ cái được những người Bắc Âu sử dụng từ thế kỉ thứ I cho đến tận giữa thời Trung cổ. Ngoài chức năng là chữ cái để viết ra, rune còn được sử dụng như một hệ thống các biểu tượng dùng trong phép thuật và bói toán. Rune bị bỏ đi không dùng đến nữa khi bảng chữ cái La Mã trở thành hệ thống chữ viết được ưa thích tại phần lớn châu Âu, nhưng hình dạng và ý nghĩa của chúng vẫn còn được giữ lại trong những câu viết và bản thảo.

Đặc điểm đầu tiên phân biệt bảng chữ cái rune với những bảng chữ cái khác là mỗi chữ cái rune đều mang ý nghĩa. Ví dụ, trong khi “a”, “bê” hay “xê” chỉ là những âm biểu thị ba chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái của chúng ta, tên của ba chữ cái rune đầu tiên – “fehu”, “ūruz” và “þurisaz” thực chất là những từ trong ngôn ngữ German có nghĩa là “gia súc”, “bò rừng châu Âu” và “người khổng lồ”. Rune còn mang ý nghĩa về mặt phép thuật và tôn giáo nữa, và vì thế một quá trình viết đơn giản được chuyển thành một hành động mang phép thuật. Rune còn được dùng trong tiên tri và dùng để tạo ra những câu thần chú.

Ngày nay, rune được coi như một hệ thống biểu tượng và được sử dụng rất rộng rãi trong bói toán. Dù sao thì đó cũng là một lựa chọn ít nhiều kì lạ hơn là bài Tarot trong việc đoán trước tương lai. Rune mang đến cho chúng ta chìa khoá để tìm hiểu cuộc sống và niềm tin của những người cổ xưa đã sáng tạo ra chúng, và có nhiều điều để dạy chúng ta về một lối sống mà có lẽ có liên hệ nhiều với thế giới tự nhiên cũng như vương quốc linh hồn, hơn của chúng ta.