Gunnlöð

Một nữ khổng lồ. Gunnlöð (“triệu tập chiến tranh”) là con gái của người khổng lồ Suttungr, cháu nội của Giling. Gunnlöð là người canh giữ món rượu mật ong thi ca trong một cái hang khi cha nàng chiếm được nó.

Khi Óðinn đến được cái hang, Gunnlöð bằng lòng cho Óðinn uống rượu, nhưng đổi lại, Óðinn phải ngủ với nàng. Vì thế, Óðinn đã ngủ với Gunnlöð trong ba đêm, rồi thần uống cạn rượu trong ba cái bình. Theo bài thơ Hávamál trong Poetic Edda thì Gunnlöð không chỉ cho Óðinn uống rượu, mà còn bảo vệ thần khi bị người khổng lồ truy đuổi. Óðinn rất biết ơn Gunnlöð vì điều này.

Gunnlöð là mẹ của thần thi ca Bragi, với Óðinn.