Fulla

Cái tên Fulla có nghĩa là “nhiều” hoặc “hào phóng”. Một tên khác của người Saxon giành cho nàng là Volla. Fulla được Snorri nhắc đến như là một trong 12 nữ thần tuyệt diệu, nhưng Fulla chỉ xuất hiện chủ yếu trong vai trò người hầu gái của Frigg, người chăm lo đến những đôi giày của nữ thần này. Đôi khi Fulla cũng làm người đưa tin cho Frigg, và một số người tin rằng nàng là em gái của Frigg. Cho dù một vị thần có quyền lực đến đâu, người đó cũng không được phép vào trong cung điện Fensalir của Frigg nếu không được Fulla cho phép. Snorri miêu tả rằng nàng là một trinh nữ có mái tóc dài vàng rực với một dải băng vàng quấn quanh đầu. Có người cho rằng rằng dải băng này có thể còn buộc thêm một bó lúa, nên nàng có thể là một nữ thần của sự phì nhiêu. Trong vai trò một nữ thần của sự phì nhiêu, Fulla mang lại sự màu mỡ cho đất.

Khi Hermóðr đi tới địa ngục để xin Hel cho Baldr trở về Ásgarðr, trong những món tặng vật khác thì Nanna có đưa cho Hermóðr một chiếc nhẫn vàng để tặng cho Fulla. Fulla được gọi là một người hầu gái của Frigg trong The Lay of Gimnir trong Poetic Edda và được Frigg sai đi làm những việc lặt vặt. Fulla còn xuất hiện trong Gisla saga Surssonar:

My Fulla, fair faced, the goddess of stones

Who gladdens me much, shall hear of her friend

Standing straight, unafraid in the rain of the spears…

Fulla cầm hộp đứng phía bên trái

Fulla ngồi bên trái