Eir

Eir (“lòng nhân từ”) là một người hầu gái của Frigg. Nàng là nữ thần chữa bệnh, biết được sức mạnh bí mật của các loại thảo dược mà dùng nó, nàng thậm chí có thể cứu sống cả người đã chết. Nàng chỉ dạy nghệ thuật chữa bệnh cho những người phụ nữ ở vùng Scandinavia cổ, và họ chỉ điều trị chứ không dùng đến dao kéo. Eir là nữ thần bảo trợ cho những người làm công việc chăm sóc sức khoẻ; người ta gọi đến tên nàng để chống lại cơn ốm hoặc vết thương. Nàng là một trong những nữ thần trên ngọn núi Lyfia (“chữa bệnh bằng phép thuật”), và mang lại cả ý nghĩa về mặt cơ thể cũng như về mặt tinh thần của chữa bệnh. Pháp sư chữa bệnh đặc biệt rơi vào địa hạt của nàng.