Dvalinn

Một người lùn. Tên của Dvalinn (Dvalin – “kẻ lười biếng”) được nhắc đến vài lần trong Poetic Edda, cũng như trong Prose Edda của Snorri Sturluson. Dvalinn xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh hoặc người cầm đầu lũ người lùn. Từ “thức uống của Dvalinn” là ẩn dụ dùng cho thi ca, vì món rượu mật ong thi ca khởi thủy là do người lùn làm ra.

Trong Völuspá thuộc tập Poetic Edda, loài người lùn đều là hậu duệ của Dvalinn và các con gái hắn. Tiếp theo đó, bài thơ nói rằng lũ người lùn này là họ hàng của Lofarr, để chỉ rằng Dvalinn và những hậu duệ của hắn đều bắt nguồn từ người lùn Lofarr.

Trong Hávamál, Dvalinn đã mang chữ rune đến cho loài người lùn, tương tự như vai trò của Dáinn với loài yêu tinhÓðinn với các vị thần.