Gríðr

Nữ khổng lồ băng giá. Gríðr (“hoà bình”) là người khổng lồ thân thiện đã cảnh cáo Þórr về sự lừa lọc của Geirröð. Þórr đang đến nhà Geirröð, không mang theo một thứ vũ khí nào do Loki đã thuyết phục Þórr để cây búa Mjölnir ở nhà theo kế hoạch để Geirröð giết chết Þórr. Gríðr cho Þórr cây trượng thần Gríðarvölr của mình, cùng với một đôi găng tay sắt và chiếc đai lưng mang lại sức mạnh. Þórr đã sử dụng những món quà của Gríðr để đánh bại và giết Geirröð cùng hai người con gái độc ác của hắn.

Gríðr có một con trai là Víðarr với Óðinn. Gríðr làm một đôi giày đặc biệt cho con trai mình, để Víðarr đi và đánh bại Fenrir tại Ragnarök.