Jörð (Fjörgyn)

Các tên khác: Jörd, Jord, Jördr, Jarð, Iord, Fjörgyn, Fjorgyn, Fiorgyn, Hlódyn, Hlóðyn, Erda (Bắc Âu); Hertha, Aertha (German).

Jörð là nữ thần Đất, là hiện thân của đất. Jörð còn được gọi là Fjörgyn, Hlóðyn hoặc Erda. Jörð được đồng nhất với nữ thần đất Hertha, hay còn gọi là Nerthus, của người German.

Jörð là con gái của Annarr (Ónar) và nữ thần khổng lồ Nótt, và là chị em gái cùng mẹ khác cha với Auðr và Dagr. Rất có thể Jörð cũng là người khổng lồ.

Có lẽ Jörð là vợ đầu tiên của Óðinn, vì con trai của hai người – Þórr, là con trai cả của Óðinn. Jörð có thể cũng là mẹ của Meili, vì Meili được gọi là em trai của Þórr. Snorri, nhà thơ người Iceland, thì lại cho rằng Jörð là vợ goá của Svölnir. Có lẽ Svölnir cũng là một tên của Óðinn, nhưng Snorri không đưa thêm một chi tiết nào nữa.

Còn có sự nhầm lẫn rằng nàng có thể là mẹ của Frigg, vì tên nàng – Fjörgyn, bị nhầm lẫn với Fjörgynn. Fjörgynn là cha của Frigg.