Snotra

Snotra (“làm đẹp”) là một nữ thần trí tuệ khác. Nàng cũng còn là nữ thần lịch thiệp. Nàng biết giá trị của việc kiềm chế các cảm xúc của mình.