Bil

Bil có lẽ cũng chính là người đi cùng Moon (Máni). Nàng là nữ thần trăng tròn. Bil và Hjúki là con của Viðfinnr, đã bị Máni bắt đi theo trên cuộc hành trình của mình khi đang lấy nước từ cái giếng Byrgir. Gisli trong Gisla saga Surssonar còn gọi Bil là nữ thần dệt sợi. Sau khi Gisli có một giấc mơ tiên đoán về cái chết của mình, ông đã nói những vần thơ có liên hệ đến Bil; ở đây, dệt sợi có lẽ cũng giống như dệt số phận.