Lofarr

Lofarr là một trong những người lùn đầu tiên, con cháu của hắn sống ở Jöruvellir (cánh đồng của Jara). Dvalinn – một trong những thủ lĩnh loài người lùn và con cháu của hắn là người thân thích của Lofarr.