Búri

Tổ tiên của các vị thần. Theo Prose Edda, Búri (“người sáng tạo”) được tạo ra từ một tảng đá (hoặc một khối băng) từ Élivágar mà con bò nguyên thuỷ khổng lồ Auðumbla đã liếm thành hình. Ngày đầu tiên lộ ra mái tóc, ngày thứ hai lộ ra cái đầu, và ngày thứ ba là nguyên hình một người đàn ông. Búri là cha của Borr (do chính Búri tạo ra) và là ông nội của ba vị thần Æsir đầu tiên: Óðinn, Vili.

Búri được miêu tả là đẹp đẽ và mạnh mẽ. Người ta vẫn chưa chắc chắn rằng Búri là một vị thần hay một người khổng lồ. Búri không được nhắc đến trong Poetic Edda.