Dís

Dísir (1909) – tranh của Dorothy Hardy

Dísir (1909) – tranh của Dorothy Hardy

Dís (“nữ thần” trong tiếng Bắc Âu cổ; số nhiều: dísir) là tên gọi các tiểu nữ thần/hồn ma/linh hồn trong tôn giáo Bắc Âu. Dísir có liên quan tới số mệnh con người, có thể mang lại điềm lành hoặc điều dữ cho người phàm. Dísir có quyền năng bảo vệ mái ấm và mùa màng, cũng có thể trợ giúp phụ nữ khi sinh nở. Dísir thường được mô tả là những linh hồn bảo hộ cho một người, một nhóm người, hoặc một địa danh nào đó. Vai trò của Dísir tại Bắc Âu cổ có phần tương đồng với norn, valkyrie, và fylgja.

Trong nhiều bài thơ thuộc Poetic Edda như Hamðismál và Grímnismál, dísir được nhắc đến để chỉ norns. Cũng như nornvalkyrie, dís luôn xuất hiện ở dạng số nhiều — dísir. Theo nhà ngữ văn Rudolf Simek, dísir là “những người bảo hộ người chết giống như valkyrie”. Theo bài thơ Guðrúnarkviða I trong Poetic Edda, 19 nữ chiến thần valkyrie được gọi chung là Herjans disir (những dísir của Óðinn). Tuy mang tên là “nữ thần” nhưng vị trí của Dísir thấp hơn của Ásynjur. Nữ thần Freyja còn có một tên khác là Vanadís (dís của các thần Vanir). Ngoài Freyja, Snorri Sturluson còn kể ra Öndurdís (dís giày tuyết) là một tên khác của nữ thần Skaði.

Lễ hội các Dísir thường được tổ chức vào cuối mùa thu, đầu mùa đông, có tên là Dísablót (hay Dísfest). Hiến tế là một phần quan trọng của lễ hội, cũng như không thể thiếu một bữa tiệc linh đình.