Járnsaxa

Nữ khổng lồ. Với vị thần Æsir Þórr, Járnsaxa (Iarnsaxa) là mẹ của Magni và Móði. Không có nhiều thông tin được biết về Járnsaxa, trừ việc Járnsaxa là tình địch của Sif cho tình yêu của Þórr. Tất cả mọi tư liệu về Járnsaxa đều có liên quan đến việc Þórr là người tình của nàng hoặc Magni là con trai của nàng. Cha mẹ của Járnsaxa không rõ danh tính.

Cái tên Járnsaxa có nghĩa là “búa sắt”. Tên nàng xuất hiện trong danh sách người khổng lồ của Sturluson, và trong một vài ẩn dụ khác thuộc tập Edda.